2022 SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ ANKETİ ANALİZ RAPORU

Bu rapor İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Kalite Güvencesi Sistemi çalışmaları kapsamında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin öğrencilerimiz tarafından değerlendirildiği “Fakülte Öğrenci Memnuniyet Anketi” nin istatistiksel analizlerini içermektedir.

Anket üniversitemiz UBYS anket modülü üzerinden uygulanmıştır. Ankete 1304 öğrencimiz katılmıştır. Ankete verilen cevaplar soru bazında frekans ve yüzde (%) değerlerin yer aldığı tablolar ile birlikte grafiklerle de özetlenmiştir.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz

 

 

İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

 Yönetim Kurulu

 

 

Prof. Dr. Ferhan Elmalı-Merkez Müdürü

Doç. Dr. Mustafa Agah Tekindal-Merkez Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr. Berhan Çoban-Merkez Müdür Yardımcısı

İlgili Resimler

Menüyü Kapat