2022 DIŞ PAYDAŞ ANKETİ ANALİZ RAPORU

 

Bu rapor İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Kalite Güvencesi Sistemi çalışmaları kapsamında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin dış paydaşlar tarafından değerlendirildiği “Dış Paydaş Anketi”nin istatistiksel analizlerini içermektedir.

Anket üniversitemiz UBYS anket modülü üzerinden uygulanmıştır. Ankete 167 dış paydaş katılmıştır. Ankete verilen cevaplar soru bazında frekans ve yüzde (%) değerlerinin yer aldığı tablolar ile birlikte grafiklerle de özetlenmiştir.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz

İlgili Resimler

Menüyü Kapat