Müdürün Mesajı

Değerli Araştırmacılar;

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama Ve Araştırma Merkezi belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda 2014 yılında çalışmalarına başlamıştır.

Günümüzde bilimsel ve teknolojik ilerlemenin bir sonucu olarak büyük veri, yapay zekâ, makine öğrenmesi, veri madenciliği, veri analitiği, nesnelerin interneti gibi kavramlar hayatımıza girmeye başlamıştır. Dijitalleşen dünyanın en temel kavramı veri olmuştur. Dolayısıyla veriden bilgi üretilmesi süreci eskisinden çok daha önemli hale gelmiştir.

Günümüz bilgi çağında sorunların çözümünde doğru veri, doğru yöntem, doğru yorum bileşenlerinin bir araya gelmesi ancak istatistik okuryazarlığının olması ile mümkündür. İstatistik biliminin veri odaklı yaklaşımının ekonomiden, sağlığa, eğitimden bilgisayar bilimlerine kadar çok geniş alanlarda uygulanabilirliği önemini artırırken aynı zamanda yanlış uygulanabilme potansiyelini de beraberinde getirmektedir. İstatistik yöntemlerinin varsayımlarının göz ardı edilmesi, yanlış örneklem ve test seçimi gibi hatalar çalışmaların sonuçlarının yanlış olmasına neden olabilmektedir.

Merkezimiz uzman ve deneyimli kadrosu ile Tez, Makale, Projeler aracılığı ile bilgi üreten bilim insanlarımıza ve kararlarında bilginin gücünden yararlanmak isteyen kurumsal işletmelere istatistiksel danışmanlık yapmayı hedeflemektedir. Sunulan danışmanlık hizmetleri ile öncelikli olarak üniversitemizin ve tüm paydaşlarımızın üreteceği bilimsel araştırmaların sayı ve kalitesinin artırılması hedeflenmektedir

Merkezimizin çalışmalarının önemli bir kısmını danışmanlık hizmetleri oluşturmakla birlikte üniversitemizin kurumsal yapısının istatistiksel bakış açısına ihtiyaç duyduğu her alanda destek sunmaya gayret etmektedir.

Üniversitemizin motivasyonu olan “Farkındayız, Farklıyız” amacına gerçekleştireceğimiz araştırma faaliyetleri, paydaşlarımıza sunacağımız destek, yer aldığımız bilimsel çalışmaların kalitesini arttırmakla önde gelen istatistik danışmanlık merkezi olmak vizyonu ile katkı sunmayı hedeflemekteyiz.

 

Merkez Müdürü

Prof. Dr. Ferhan ELMALI

Menüyü Kapat