Misyon

Misyon

Üniversitemiz başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek ve tüzel kişilere bilimsel ve uluslararası etik değerler ışığında araştırma, ölçme ve değerlendirme, istatistiksel analiz ve raporlama hizmetlerini içeren danışmanlık desteği vermek, ilgili tüm paydaşların veri tabanlarından değerli bilgiler üretebilmeleri için çeşitli eğitim, kurs, sertifika programları ve konferanslar düzenlemektir.

Menüyü Kapat