2021 YILI YÖK ÜNİVERSİTE İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ANALİZİ

Bu rapor, YÖK tarafından hazırlanmış “Üniversite Yıllık İzleme Ve Değerlendirme Raporu“ üniversitemizin ilgili kurumlarca hazırlanmış olan dışsal değerlendirmesini ve İzmir’in diğer üniversiteleri ile karşılaştırmalı sonuçlarının analizlerini içermektedir. Bununla birlikte üniversitemizin öne çıktığı, güçlü yönleri ile zayıf ve gelişmeye açık yönlerini de ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.

Yararlanılan veri kaynakları; Yüksek Öğretim Kurumunun yayınlamış olduğu 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yılları “ Üniversite Yıllık İzleme Ve Değerlendirme Raporu” verileridir.

Yüksek Öğretim Kurumunun üniversitelerin küresel ve ulusal amaçları doğrultusunda yürüttükleri çalışma ve faaliyetleri nitel olarak ölçmek ve üniversitelerin akademik ve sosyal rekabet gücünün gelişimini tespit etmek amacıyla hazırladığı raporlarının İzmir üniversiteleri özelinde analizi yapılmıştır.

YÖK raporların hazırlanmasında aşağıdaki 5 alan ve 83 göstergeye ait 2021 yılı verileri ile üniversitelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir.

Rapordaki 5 ana alan:

  • Genel istatistikler
  • Kalite Güvence Sistemleri
  • Eğitim ve Öğretim
  • Toplumsal katkı

Her üniversite için ayrı ayrı hazırlanan raporlardan İzmir üniversiteleri için hazırlanan (Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi) raporlar dikkate alınarak karşılaştırma yapılmıştır.    

Ayrıca 2010 yılından sonra kurulmuş 36 üniversite içerisinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin göstergeler bakımından sıralaması incelenmiştir. Çalışmayı hazırlamamızdaki ana hedefimiz, üniversitemizin performansının ve konumunun diğer üniversitelerle karşılaştırabilmek, güçlü olan yönlerimizin farkına varmak, potansiyel fırsatlarımızı tespit etmek, belirlenen göstergelere göre gelişmeye açık yönlerimizi ortaya çıkarmaktır.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

 

İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

 Prof. Dr. Ferhan ELMALI-Merkez Müdürü

Doç. Dr. Mustafa Agâh TEKİNDAL-Merkez Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr. Berhan ÇOBAN-Merkez Müdür Yardımcısı

 

İlgili Resimler

Menüyü Kapat