2022 MEZUN ÖĞRENCİ ANKETİ ANALİZ RAPORU

Bu rapor İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Kalite Güvencesi Sistemi çalışmaları kapsamında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin mezunlarımız tarafından değerlendirildiği “Mezun Öğrenci Anketi”nin istatistiksel analizlerini içermektedir.

Anket üniversitemiz UBYS anket modülü üzerinden uygulanmıştır. Ankete 265 mezunumuz katılmıştır. Ankete verilen cevaplar soru bazında frekans ve yüzde (%) değerlerin yer aldığı tablolar ile birlikte grafiklerle de özetlenmiştir.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz

İlgili Resimler

Menüyü Kapat